Lood of Lithium, Welk Model van Pegase Moto voor de Batterij van Uw Voertuig?

  • Bijgewerkt

Pegase Moto is uitgerust met een uitschakelschakelaar om de batterij van het voertuig te beschermen tegen mogelijke overontlading. Deze uitschakelschakelaar wordt geactiveerd wanneer de batterij een bepaalde laaddrempel bereikt.

Omdat loodzuur/AGM-batterijen en lithiumbatterijen verschillende spanningscurves hebben, kan de uitschakeldrempel voor de schakelaar niet hetzelfde zijn voor beide batterijtypen.

Daarom zijn er twee versies van Pegase Moto, een voor loodzuurbatterijen en een voor lithiumbatterijen:

  1. Bij een "lood" batterij wordt de uitschakelschakelaar geactiveerd bij ongeveer 12,5V.
  2. Bij een "lithium" batterij wordt deze geactiveerd bij ongeveer 13V.

Daarom moet u bij de aanschaf van Pegase Moto de versie selecteren die overeenkomt met uw batterij!

----

Opmerking:

  • Een "lood" Pegase Moto op een lithiumbatterij zal werken, maar brengt het risico met zich mee van overontlading van.
  • Een "lithium" Pegase Moto op een loodzuurbatterij zal niet werken of zal slecht presteren.